Nabídka diplomových prací & trainee programu


V rámci programu spolupráce s univerzitami nabízíme příležitost pro studenty, vyzkoušet si state-of-the-art postupy vývoje cloud-native aplikací a vývoj IaaS, PaaS a SaaS platformy.

Modely spolupráce:

 • Tvorba diplomové práce
 • Trainee program (part-time job vhodný pro studenty a absolventy – 200-300 Kč/hod).
 • Zaměstnání na plný i částečný úvazek

Aktuálně obsazované pozice: 

 • Cloud Platform Developer
 • Cloud Platform Engineer
 • Tester
 • Support Engineer
 • Business Analyst
 • WordPress Developer
 • Logistic and Distribution Optimization Specialist

Diplomové práce

Rámcová témata včetně detailnějšího popisu naleznete na stránkách ČVUT. Finální témata diplomových prací  jsou přizpůsobována konkrétním specializacím studentů a aktuálním potřebám projektů. Vedoucí z ČVUT zajištěn.   

 • Optimalizace a simulace distribuční a logistické sítě
 • Application Configuration Management for Microservice Architecture
 • Declarative GitOps Continuous Delivery for Kubernetes<
 • Automated testing for Cloud native applications
 • DevOps v mikroservisní architektuře
 • GitOps – Operations by Pull Request
 • GraphQL vrstva pro REST API v praxi
 • Implementace identity and access managementu v cloude native
 • Kontinuální vývoj a nasazování cloud native aplikací v praxi
 • Secrets management v cloude native
 • Business monitoring Cloud native aplikací
 • Testování služeb v microservisní architektuře
 • Využití Saga patternu v implementaci multi-write operací
 • Nasazování aplikací do mutli-cloudu
 • Persistence dat v cloud native prostředí

Apply NOW